Progress Kids & Fysio, specialist in kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is gericht op het bewegen van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.
Bij jonge en opgroeiende kinderen wordt dit ingezet om de manier van bewegen te verbeteren en om eventuele afwijkingen vroegtijdig te behandelen. Progress Kids & Fysio uit Voorburg kan uw kind hierbij helpen.

Hier volgen enkele kenmerken en voorbeelden van problemen en/of aandoeningen die een reden zijn om
naar de kinderfysiotherapeut te gaan:

Kinderfysiotherapie bij baby’s of peuters

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling (voorkeurshouding)
 • Afplatting van het hoofd (Plagiocephalie)
 • Huilbaby
 • Spina bifida
 • Billenschuiver
 • Plexus brachialis leasie, Erbse Paraese
 • (beschadiging van het hals- en schoudergebied als gevolg van de bevalling)
 • Syndromen, zoals bijvoorbeeld het down syndroom
 • Houterige motoriek of veel vallen
 • Afwijkend looppatroon, een lage of hoge spierspanning
 • Ademhalingsproblematiek (astma, cystic fibrose)

Kinderfysiotherapie bij schoolgaande kinderen

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Onhandig bewegen, DCD (Development Coordination Disorder)
 • Houdingsproblemen
 • Schrijfproblemen
 • Overgewicht
 • Incontinentie
 • Jeugdreuma
 • Orthopedische problemen (bijvoorbeeld rug-, heup-, knie- en enkelklachten)