Plan van aanpak

Na een intakegesprek, een observatie van de motoriek, lichamelijk onderzoek en gestandaardiseerde testen ontstaat er een volledig beeld van het motorisch functioneren. Aan de hand van deze informatie wordt er samen met de kinderfysiotherapeut een behandelplan met behandeldoelen opgesteld.

Deze worden vastgelegd in een kinderfysiotherapeutisch verslag en besproken met de ouder(s) of verzorger(s). Een kopie van het verslag wordt ter informatie door Progress Kids & Fysio naar de verwijzend arts en eventueel andere betrokken behandelaars gestuurd.

Tijdens de behandeling wordt er gebruik gemaakt van een speelse en stimulerende werkwijze. Plezier in bewegen is hierbij een belangrijke voorwaarde. Behandelingen worden zoveel mogelijk in de praktijk van Progress Kids & Fysio in Voorburg gegeven. Voor kinderen van 0-2 jaar of voor kinderen met een ernstige handicap kan dit ook thuis plaatsvinden.